grafika-monotipiya-mujskoy-portret


Мужской портрет

Мужской портрет. Монотипия