grafika-monotipiya-ranenniy-kon’-1


Раненный конь 1

Раненный конь 1. Монотипия