grafika-monotipiya-ranenniy-kon’-2


Раненный конь 2

Раненный конь 2. Монотипия